ติดต่อสาชาวิชาเคมี

ที่อยู่สาขาวิชาเคมี

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 9)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 094-409-2211, 02-473-7000 ต่อ 3125

E-mail address : [email protected]

Facebook : add ชื่อ “เคมี บ้านสมเด็จ”