คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 

การรับสมัคร

  1. สมัครโดยตรงที่ศูนย์รับนิสิตสายตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    โทร. 09-4409-2211 โทรสาร 02-466-6006
  2. สมัครผ่านระบบแอดมิชชั่น ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  3. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้ที่ bsru.ac.th

จำนวนนิสิตที่รับ   30   คน